Home / TRUNG TÂM PARACELSUS / Chương trình hợp tác với HelenCare

Chương trình hợp tác với HelenCare

Helen Care là đối tác độc quyền của Trung Tâm Paracelsus tại Việt Nam. Sự hợp tác này là một phần trong kế hoạch vươn rộng tầm cống hiến của Paracelsus dành cho cộng đồng dân sinh trên khắp thế giới. Đây cũng kết quả phù hợp với mục tiêu và chiến lược hoạt động hướng đến chất lượng cao cấp của sức khỏe và cuộc sống trong cộng đồng người Việt Nam của bên đối tác Helen Care.

Một mục tiêu lớn của Trung Tâm Paracelsus là đưa được các phương pháp chẩn đoán và điều trị sâu sắc, mang tính cá nhân hóa cao của y sinh học đến với bệnh nhân trên khắp thế giới. Chính vì vậy, chúng tôi sẵn sàng mở rộng quan hệ hợp tác với các bệnh viện hoặc tổ chức hoạt động trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe. Để có thể nhận diện và điều trị thấu đáo các vấn đề về sức khỏe, kể cả những vấn đề tiếm ẩn thường dễ bị bỏ sót, không chỉ tập trung vào thể trạng, chúng tôi cũng rất quan tâm đến phong cách sống của họ. Để tăng hiệu quả chăm sóc và điều trị, chúng tôi cũng cần hiểu rõ câu chuyện về cuộc sống của từng bệnh nhân. Các yếu tố văn hóa trong tập quán sinh hoạt, làm việc và ăn uống hàng ngày đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch chữa lành và phục hồi sức khỏe của bệnh nhân.

Với sự hợp tác mang tính chủ động và chuyên nghiệp của Helen Care, chúng tôi có thể dễ dàng tiếp cận những thông tin cần quan tâm ở bệnh nhân người Việt Nam khi họ đến với chứng tôi. Những khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa không còn là trở ngại đối với quá trình chẩn đoán và điều trị. Không chỉ giúp các bệnh nhân Việt Nam được cảm thấy thoải mái hơn khi họ cần đến tận Trung Tâm của chúng tôi tại Thụy Sĩ để được điều trị, sự hiện diện của Helen Care cũng là một nhân tố giúp việc chăm sóc bệnh nhân vẫn được duy trì, theo dõi và hỗ trợ một cách hiệu quả, khi họ đã trở về nước. Đây là một phần rất quan trọng trong việc đảm bảo thành công cho các kế hoạch điều trị tổng thể và mang tính cá nhân hóa cao của chúng tôi.

Helen Care là cầu nối đặc biệt giữa Trung Tâm Parcelsus và các bệnh nhân Việt Nam xuyên suốt qua các giai đoạn trước, trong và sau khi tham gia các chương trình điều trị của chúng tôi. Sự thành công trong mối quan hệ hợp tác của chúng tôi cũng chính là sự thành công chung của chúng tôi trong việc phục vụ các bệnh nhân ở Việt Nam, giúp họ cải thiện tình trạng một cách sâu sắc, nâng cao đáng kể sức khỏe cũng như chất lượng và niềm vui hưởng cuộc sống.